RISTIKKOSANAT > ÄVÄR
↶ Takaisin Ristikkosanoihin

ÄVÄR

- Odelma, äpäre, pääsadon korjuun jälkeen kasvanut heinä