RISTIKON ANATOMIA > IS-KOVIS 18.6.2016
↶ Takaisin

IS-kovis 18.6.2016

Tämän koviksen pääkuvaidea tuli lukiessani Dan Brownin kirjaa Kadonnut symboli. Siinä on aika tärkeänä osana yksi suuri (8 x 8) taikaneliö. Taikaneliössä on lukuja juoksevasti yhdestä eteenpäin siten, että yksi luku saa esiintyä kuviossa vain yhden kerran. Luvut on järjestetty neliön muotoon siten, että sekä vaakarivien ja pystyrivien että lävistäjärivien summa on kaikissa sama. Tämän koviksen pääkuvassa on 3 x 3 neliö, luvut 1-9 ja summat aina 15.

Pääkuvalauseet ovat:

• vaakasuoraan lähtevä: NUMEROISTA KOOTTU AITO TAIKANELIÖ

• pystysuoraan lähtevä: SUMMA TULEE LÄVISTÄJÄSUUNNASSAKIN

Tuttuun tapaan seuraavassa analyysiä koko joukosta vihje/vastaussanapareja, erityisesti jos mielestäni niitä kannattaa valaista. Suurin osa avattuja on taas rakennevihjeiden puolelta.

Ensin vaakasanat ylhäältä vasemmalta alas oikealle ja sen jälkeen samalla tavalla pystysanat.

Vaakaan:

• ARJELLA TAULUUN => SULA; kun SULA-sanaan lisätään keskiviikkopäivän lyhenne KE, saadaan omasta taulustaan löytyvä SULAKE

• JOSKUS PITKÄ => KAKKU; viitataan vankilatuomioon, josta käytetään myös termiä KAKKU

• APRESS => AMAR; PRESSA => MARA, kummastakin viimeinen A ensimmäiseksi

• LAKAISEVA? =>LUUTAAKKA; poikavuosilta muistan Antero Vipusesta tämän sanan esimerkkinä siitä, kuinka sama kirjainjono tarkoittaa aivan eri asiaa, tuleeko siihen tulee keskelle väliviiva vai ei: LUUTAAKKA, LUUTA-AKKA; ristikoissahan ei käytetä välimerkkejä, siksi lisäsin vihjeeseen kysymysmerkin

• ANNAA => AMIA; kummastakin sanasta on poistettu alusta N-kirjain

• ALDA => INVA; kummassakin sanassa vaihdettu kahden ensimmäisen kirjaimen paikat keskenään: LADA NIVA

• KINTUS => KOTRO; kummassakin vaihdettu tavut: TUSKIN => ROKOT

• MUUNTOKERTA => ARTEK; KERTA ja ARTEK toistensa anagrammeja

• FARAHIN TUTTAVAN SUUSTA => HEIMO; kyseessä juoksijalegenda Mo Farah, jolle tuttava tavatessaan voisi sanoa: HEI MO!

• ISÄNNÄN KERÄÄMIÄ => AUMA; vihje monikossa, vastaussana yksikössä: isännän täytyy kerätä aika paljon (olkia tai mitä nyt kerääkin), jotta siitä syntyy auma

• KUTOMOALALLA => AROLA; Arolan kutomon perusti aikanaan Pirkko Arola (sittemmin kauppaneuvos), jota itseään usein haetaan ristikoissa, kun vastaussanana on AROLA

• KOVETA PÄÄTTÖMÄSTI => AATU; verbistä PAATUA (=koveta) on jätetty alku- ja loppukirjain (eli päät) pois

Pystyyn:

• KAHDEN POULIN VÄLISSÄ => ANKER; Anker Jörgensen toimi Tanskan pääministerinä kaksi kertaa; jälkimmäisellä kerralla (1975 - 1982) häntä edelsi Poul Hartling ja hänen jälkeensä tuli Poul Schlüter (piirros kahvinkeittimestä) => SUOTIA; mestariratkoja Riitta Rustari kysyi, onko tässä kohdassa virhe; Kielitoimiston sanakirjasta (Kielosesta) löytyy vain muoto SUOTAA; näin todellakin on, vanhassa Nyky-Suomen Sanakirjassa löytyvät molemmat muodot, SUOTAA ja SUOTIA; valitsin muodon SUOTIA, koska silloin risteäväksi vaakasanaksi tulee SAARI, joka minusta oli tässä parempi vihjeittää kuin SAARA

• ARKINAINEN ETSIEN => KERUUT; jo toinen kerta tässä ristikossa, kun käytän arjen lyhenteenä keskiviikkoa: KE RUUT

• PÄÄTTYY KURAAN => ARAS: Wikipedia sanoo Aras-jokea merkittäväksi rajajoeksi Aasiassa; se laskee toiseen jokeen nimeltään Kura

• -PYTY => SOTA; SOTTAPYTTY-sanan kummastakin osasta on poistettu T samasta kohdasta

• MUNII HYVIN => AKANA; ajatuksena, että A-luokan kana on varmaan hyvä munija

• - - L - - JOSKUS => TUET; vihjeen vaakaviivojen kohdalle voi kirjoittaa vastaussanan; joskus taistelussa annetaan tulitukea

• SEEMILÄINEN => AKKAD; akkadin kieltä puhuttiin Assyriassa ja Babyloniassa

• ALAA => AARIT; tässä yritin tietoisesti harhautusta; ajattelin, että ainakin jotkut tarjoavat vastaussanaksi muotoa AARIA

• -KELO => RANE; sanan RANNEKELLO kummankin osan kaksoiskonsonantti on lyhennetty yhdeksi

• AMAZON! => ISOJOKI; vihjeessä huutomerkki, koska sanat iso joki on kirjoitettu yhteen; Amazon toki on yksi maailman suurimmista joista, mutta yhteen kirjoitettuna tarkoittaa Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaa kuntaa

• ATSO- => RAPI; vokaalit vaihtaen: OTSA- => RIPA

• MUO ALATALO => IKKUNA; Mikko Alatalon etunimi on muodossa MUO eli siinä on ikk u:na => IKKUNA

• KOVIA => ÄLHYT; vanhempaa perua oleva sana ÄLHY (=ÄLEÄ) löytyy hakusanana Nyky-Suomen Sanakirjasta; se tarkoittaa ”kova, heleä, voimakas”

• SÄESTÄÄ TORILLA => KANT; tässä on kyseessä kirkossa soittava KANTTORI

Kuten aina ennenkin, jos jotakin jäi epäselväksi, kysykää, vastaan mielelläni.

Seuraavan, informatiivisen koviksen laadinta on valmiina, koko paketti vihjeineen on nähtävillä joidenkin viikkojen kuluttua.

Antti

Lataa ristikko tästä

↶ Takaisin